Oddělení zahraniční zaměstnanci

  • poskytuje součástem metodickou podporu při přípravě a v průběhu výběrového řízení se zahraničními uchazeči o zaměstnání,
  • poskytuje následnou péči zahraničním zaměstnancům související s jejich výkonem práce na ZČU,
  • komunikuje s jednotlivými součástmi ohledně dodání veškerých potřebných dokumentů za účelem vyřízení pobytového oprávnění (je-li potřeba) zahraničního zaměstnance a následného uzavření pracovně-právního vztahu,
  • poskytuje individuální poradenství pro zahraniční zaměstnance ZČU v oblasti personalistiky
  • stará se o nábor zahraničních zaměstnanců a péči o zahraniční zaměstnance.

Zaměstnanci