Oddělení hodnocení kvality

 • odpovídá za vytváření a zlepšování systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností ZČU
 • zpracovává strukturu a principy komplexního systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností ZČU
 • koordinuje realizaci komplexního systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
 • vyhodnocuje výsledky externího hodnocení kvality
 • zveřejňuje informace o výsledcích vnitřního hodnocení kvality
 • koordinuje a provádí analytickou činnost, podílí se na nastavení způsobů
 • zjišťování zpětné vazby od relevantních zainteresovaných stran
 • poskytuje metodickou pomoc v oblasti zajišťování a hodnocení kvality
 • zajišťuje administrativní a metodickou podporu pro tvorbu, řízení a vyhodnocování procesů
 • zajišťuje agendu pro integrovaný systém řízení rizik
 • posuzuje, konzultuje, dává doporučení a vyřizuje záležitosti se zvýšeným rizikovým faktorem svěřené mu vedením ZČU

Zaměstnanci