Oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

  • koordinuje činnosti v rámci systému pro udržení titulu HR Award
  • vytváří politiku genderové rovnosti a plán její implementace, zajišťuje metodickou podporu v této oblasti
  • koordinuje aktivity a projekty ZČU v oblasti vzdělávání zaměstnanců
  • vytváří a realizuje kurzy vzdělávání zaměstnanců ZČU, včetně kurzů zaměřených na rozvoj pedagogicko-psychologických dovedností akademických pracovníků

Zaměstnanci