Působnost

Anonymous

doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

vedoucí odboru

377 63 1040

Anonymous

Bc. Olga Vránková

sekretářka

377 63 1041

Anonymous

Mgr. Zdeněk Koller

tajemník a finanční manažer

377 63 1044

Anonymous

PhDr. Tereza Šlehoverová, Ph.D.

projektová manažerka

377 63 5318

Anonymous

Mgr. Gabriela Fatková, Ph.D.

analytická podpora

723 298 449

Anonymous

doc. Ing. Josef Průša, CSc.

analytické činnosti

377 63 1046

Anonymous

Ing. Ivana Mazínová, Ph.D.

podpora řízení - vnitřní hodnocení

377 63 8271

Anonymous

Ing. Martin Hirman, Ph.D.

podpora řízení - procesy

377 63 4546

Anonymous

Mgr. Lenka Caisová, Ph.D.

podpora řízení - lidské zdroje

377 63 1210

Koordinátoři pro kvalitu na součástech

Anonymous

doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Fakulta aplikovaných věd

377 63 2619

Anonymous

Ing. Ivana Stuchlová

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

377 63 6819

Anonymous

prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

Fakulta ekonomická

377 63 3007

Anonymous

Ing. Petr Netolický, Ph.D.

Fakulta elektrotechnická

377 63 4190

Anonymous

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

Fakulta filozofická

377 63 5318

Anonymous

Ing. Pavel Mičke

Fakulta pedagogická

377 63 6003

Anonymous

JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D.

Fakulta právní

377 63 7564

Anonymous

doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Fakulta strojní

377 63 1041

Anonymous

Mgr. Bc. Blanka Rybnerová

Fakulta zdravotnických studií

377 63 3717

Anonymous

Mgr. Vlasta Klasová

Ústav jazykové přípravy

377 63 5213

Anonymous

Ing. Jan Šroub, Ph.D.

Nové technologie - výzkumné centrum

377 63 4722