kolekce ZČU 2023 barvy fakult

llll

basic info

Západočeská univerzita v Plzni ovlivňuje své okolí a zároveň reaguje na podněty zvenku. Právě tuto komunikaci s okolním světem zprostředkovává Odbor vnějších vztahů a komunikace.

V rámci oddělení marketingu a oddělení komunikace zajišťuje propagaci a prezentaci ZČU, vytváří mediální obraz ZČU a jejích součástí, zastřešuje komunikaci s médii, organizuje akce na celouniverzitní úrovni a poskytuje metodickou pomoc ostatním pracovištím v oblasti komunikace a prezentace.