Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB)

Nadační fond ČR a SRN podporující bilaterální česko-německou kooperaci.

  • PRO VŠECHNY FAKULTY I SOUČÁSTI (technické i humanitní).
  • Projekty obvykle 1-2 leté, stipendijní pobyty na 1 školní rok. Max. výše stanovena pouze u stipendií.
  • Spolufinancování projektu ze zdrojů ZČU není povinné, ale je doporučené.
  • Podporovány jsou různé typy společných projektových aktivit (nebo stipendijních pobytů) z následujících oblastí: Mládež a školy – Kultura - Diskusní fóra a odborná spolupráce – Publikace - Obnova památek - Sociální projekty a podpora menšin - Partnerství obcí a zájmových sdružení – Stipendia – Aktuální téma roku 2023: Jak se z toho nezbláznit – společně jsme silnější! - „Začínáme!“
  • Žadatelé: Občané ČR (např. student) i právnické osoby z ČR (např. ZČU).
  • Oficiální úřední jazyk: čeština a němčina (duální žádosti i monitoring).
  • Deadline pro podávání žádostí: 4x ročně pro projekty (3., 30.6., 30.9., 31.12.), 1x ročně pro stipendia (do 31.1. na následující akademický rok).

PRAKTICKÉ INFORMACE/TIPY

Využití na ZČU: ca 5-6 projektů ročně, doposud pouze CVM/Tandem

Průměrná výše příspěvku/dotace: není stanovena, za poslední 2 roky průměrně ca 1 mil. Kč/ dvouletý projekt (projekty za 550.000 Kč až 1.600.000 Kč)

Administrativní náročnost: nepříliš složitá, dvojjazyčná (ČJ a NJ), online žádost na webu ČNFB

Doba trvání dotačního procesu: od podání žádosti ke schválení ca 3 měsíce, dotace hrazena podle domluveného harmonogramu, obvykle ve více splátkách (část na počátku projektu, zbytek po předložení monitorovací zprávy), ke konci projektu probíhá vyúčtování

Podobné dotační programy: INTERREG Česko - Bavorsko 2021-2027, Dotace od velvyslanectví SRN, AKTION, BTHA, mobilitní programy ministerstev ČR