skm

Správa kolejí a menz

skm.zcu.cz

Základní informace

Správa kolejí a menz zajišťuje ubytovací a stravovací služby pro studenty, zaměstnance ZČU a veřejnost.