rd-main

Útvar prorektora pro výzkum a vývoj

Základní informace

Prorektor pro výzkum a vývoj odpovídá za rozvoj výzkumných a vývojových, inovačních, uměleckých a dalších tvůrčích činností a rovněž za přípravu, koordinaci a metodickou podporu v oblasti transferu znalostí a technologií.

Řídí odbor Výzkum a vývoj. Metodicky řídí a koordinuje smluvní výzkum na ZČU.