uk

Univerzitní knihovna

knihovna.zcu.cz

Základní informace

Univerzitní knihovna zabezpečuje knihovnicko-informační a tiskové služby pro pedagogické, vědecké, výzkumné a ostatní zaměstnance a studenty ZČU a ostatní veřejnost. 
Pracoviště dále zabezpečuje ediční činnost ZČU a eviduje publikační a vědecko-výzkumnou činnost zaměstnanců a studentů ZČU.