study-main

Útvar prorektora pro studijní a pedagogickou činnost

Základní informace

Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost zodpovídá zejména za naplňování koncepce vzdělávací činnosti na ZČU. Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost řídí odbor Studijní a pedagogická činnost, Informační a poradenské centrum a Odbor celoživotní vzdělávání, pod který patří oddělení Univerzita třetího věku.