study-main

Úsek prorektora pro koncepci vzdělávání
a záležitosti studujících

Základní informace

Prorektor pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujících činnost zodpovídá zejména za naplňování koncepce vzdělávací činnosti na ZČU.

Prorektor pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujících řídí odbor Studijní a pedagogická činnost, Informační a poradenské centrum Odbor celoživotní vzdělávání, pod který patří oddělení Univerzita třetího věku.