kv-main

ÚTVAR kvestora

Základní informace

Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu ZČU. Za výkon činnosti ve svěřené pravomoci odpovídá rektorovi.

Podílí se na řízení Kanceláře rektora a kvestora. Řídí Ekonomický odbor a prostřednictvím ředitelů jiná pracoviště - Centrum informatizace a výpočetní techniky, Univerzitní knihovnu - a účelová zařízení, mezi něž patří Provoz a služby a Správa kolejí a menz.

Kvestor rovněž koordinuje přípravu Výroční zprávy o hospodaření.