civ

Centrum informatizace a výpočetní techniky

O pracovišti

Centrum informatizace a výpočetní techniky zavádí, provozuje a rozvíjí informační technologie na půdě Západočeské univerzity v Plzni.

Poskytuje služby s tím spojené pro potřeby pracovišť ZČU, zejména v oblastech pedagogické, vědeckovýzkumné, studijní, řídící a správní činnosti.