rozvvv-main

Útvar prorektora pro rozvoj a vnější vztahy

Základní informace

Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy odpovídá za přípravu strategických dokumentů, institucionálního rozvojového plánu a rozvoj ZČU jako celku. Řídí odbor Strategie a odbor Vnější vztahy.