Fondy EHP a Norska („norské fondy“, EEA Grants)

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Česká republika patří mezi země se stále se zvyšující mírou podpory. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Fondy EHP a Norska podporují projekty zaměřené především na oblasti vědy a výzkum, ochrany životního prostředí, kulturního dědictví, veřejného zdraví, vzdělávání, spolupráce v justici, transparentnosti veřejné
správy, rozvoje občanské společnosti apod. Dále jsou významně podporovány bilaterální projekty a aktivity
(spolupráce českých institucí s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska). Prostředí grantové soustavy
Fondů EHP a Norska je vysoce soutěžní (viz schválené projekty období 2014–2021).

V roce 2023 je postupně ukončováno 3. programové období 2014–2021. Zejména z důvodu pandemické
situace Covid-19 byla realizace projektů z výzev programového období 2014–2021 posunuta až do dubna
2024. Nové programové období 2021+ je v současné době v přípravné fázi.

Národním kontaktní místem pro Fondy EHP a Norska a hlavním koordinátorem je Ministerstvo financí ČR.

Na webu Ministerstva financí ČR naleznete i Příklady dobré praxe.