Evropský sbor solidarity (ESS)

Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem (ve věku od 18 do 30 let) získat cenné zkušenosti v rámci dobrovolnického výjezdu, zapojením se do pracovní stáže či získáním pracovních zkušeností v zahraničí. V rámci programu jsou podporovány dobrovolnické projekty a partnerství, stáže a pracovní místa a solidární projekty.

Aktivity ESS:

  • Dobrovolnické aktivity,
  • Solidární projekty,
  • Dobrovolnické projekty v oblasti humanitární pomoci,
  • Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou.

Žádost se podává výhradně elektronicky, vždy na základě vyhlášené výzvy.

Vyhlašování/výzvy: Intranet (přibližně listopad předchozího roku na který je žádáno)