Operační program Životní prostředí (OPŽP)

OPŽP umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí.

V programovém období 2021-2027 nabízí žadatelům zhruba 61 miliard korun. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen. Jedná se o nástupnický program Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Hlavním cílem je programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni.

Oblasti podpory:

  • Energetické úspory (12,2 mld Kč)
  • Obnovitelné zdroje energie (7 mld Kč)
  • Adaptace na změnu klimatu (10,2 mld Kč)
  • Vodovody a kanalizace (14,1 mld Kč)
  • Oběhové hospodářství (7,1 mld Kč)
  • Příroda a znečištění (10,6 mld Kč)

Při realizaci projektů napříč celým programem jsou uplatňovány následující principy:

  • Efektivní míra podpory
  • Zelené zadávání veřejných zakázek
  • Inovativní přístupy a řešení
  • Komplexní projekty