io-globe-mob

International Office

international.zcu.cz

Základní informace

International Office, to je pracoviště zodpovědné za mezinárodní aktivity ZČU. O vzdělávacích projektech (nejen) Evropské unie zde vědí takřka všechno. Poradí, jaké jsou možnosti studijních pobytů v zahraničí, ať už jde o stáže, jazykové kurzy nebo vědecké a přednáškové pobyty. Koordinují projekty Erasmus+ a další mezinárodní vzdělávací projekty na univerzitní úrovni. Starají se o zahraniční studentky a studenty, lektory, hosty a akademické nebo vědecké pracovníky a pracovnice. Připravují mezinárodní dohody o spolupráci se zahraničními partnery. V neposlední řadě se snaží o to, aby Západočeská univerzita byla v zahraničí slyšet a vidět.