Studijní poradenství

Základní studijní poradenství

Služby v oblasti studijního poradenství poskytované Informačním a poradenským centrem ZČU jsou především určeny dvěma cílovým skupinám:

  • uchazečům o studium
  • stávajícím studentům

Pomoc uchazečům je zaměřena především na poskytování informací o:

  • studijních možnostech
  • přijímacím řízení
  • průběhu přípravných kurzů

IPC spolupracuje během akademického roku s výchovnými poradci na středních školách v plzeňském regionu.

Studijní poradenství pro stávající studenty představuje:

  • pomoc při orientaci během přestupu na vysokou školu
  • seznámení se zázemím vysoké školy
  • pomoc při řešení studijních problémů v průběhu celého studia
Provozní doba

Pondělí až čtvrtek: 8:00–14:00

(Provozní doba poraden je v době prázdnin a ve zkouškovém období upravena. Mimo provozní dobu vám budeme k dispozici pouze na základě e-mailové dohody.)

Poradenství k poplatkům za studium a stipendiím

IPC nabízí služby specializované poradny pro otázky ubytovacích a sociálních stipendií a poplatků za studium.

Provozní doba

Pondělí až čtvrtek: 8:00–14:00

(Provozní doba poraden je v době prázdnin a ve zkouškovém období upravena)