ipc

Informační a poradenské centrum

Studentské otazníky

Základní informace

Informační a poradenské centrum ZČU představuje ucelený systém poradenských služeb. Poradci a poradkyně pomáhají uchazečům a uchazečkám o studium, stávajícím studujícím a případně absolventům s řešením problémů a překonáváním nesnází, se kterými se setkají v osobním, studijním nebo profesním životě.