ipc

Informační a poradenské centrum

Studentské otazníky

Základní informace

Informační a poradenské centrum ZČU představuje ucelený systém studijních, sociálních, psychologických a právních služeb. Poradenští pracovníci pomáhají uchazečům o studium, stávajícím studentům a případně absolventům s řešením problémů a překonáváním nesnází, se kterými se setkají v osobním, studijním nebo profesním životě.

V rámci Informačního a poradenského centra působí Kariérní centrum, které nabízí studentům a absolventům individuální poradenství, výukové semináře, workshopy a další aktivity, které jim pomáhají s přípravou na zaměstnání. Zaměstnavatelům poskytuje možnost oslovit studenty a absolventy z hlediska jejich budoucího uplatnění.