cvm

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem

tandem-org.cz

Základní informace

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem působí v Plzni a v Řezně a podporují vzájemné sbližování a rozvoj přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa. Poskytují poradenské služby, podporují státní a nestátní instituce a organizace obou zemí při rozvoji česko-německých výměn mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce s mládeží. Jsou celostátními odbornými pracovišti České republiky a Spolkové republiky Německo a cílem jejich činnosti je setkávání mladých lidí. Bližší informace: www.tandem-org.cz