tsv

Transfer a smluvní výzkum

transfer.zcu.cz

Základní informace

Odbor Transfer posouvá výsledky výzkumu a vývoje z laboratoří na trh. Rozvíjí spolupráci mezi špičkovými výzkumnými týmy ZČU a podnikatelskou sférou. Zajišťuje jednotné kontaktní místo pro efektivní komunikaci mezi výzkumníky ZČU a komerční i nekomerční sférou.