AKTION, spolupráce s Rakouskem (AKTION)

 Program MŠMT. Podpora je poskytována ve formě stipendií nebo grantů na projekty.

  • PRO VŠECHNY FAKULTY I SOUČÁSTI (technické i humanitní).
  • Projekty jednoleté, deadline pro podávání žádostí: 2x ročně. V r. 2023: deadline pro stipendia 15.3. a 31.10.2023, deadline pro projekty 15.4. a 15.9.2023.
  • Oficiální úřední jazyk: čeština a němčina (duální žádosti i monitoring)

STIPENDIJNÍ PODPORA

  • Stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, stipendia k účasti na letních jazykových kurzech němčiny/češtiny a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.
  • Žadatel: Studenti, kteří studují/pracují na veřejné vysoké škole v ČR.
  • Více informací
  • Kontaktní osoba v rámci stipendijní podpory je Pavlína Bínová.

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE

  • Aktivity, jejichž témata se týkají aktuálního či budoucího rozvoje obou států a/nebo jejich historických kořenů. Např. společné semináře nebo odborné exkurze; společné vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy; letní jazykové kurzy ČJ/NJ; letní odborné školy z různých vědeckých disciplín; akademická výměna.
  • Žadatel: Čeští a rakouští zaměstnanci VŠ.
  • Více informací

 

PRAKTICKÉ INFORMACE/TIPY

Využití na ZČU: 1-2 projekty ročně, doposud pouze Fakulta pedagogická, katedra něm. jazyka

Průměrná výše příspěvku/dotace: není stanovena, průměrně ca 80.000 Kč (ZČU projekty za 30.000 i 160.000 Kč)

Administrativní náročnost: nepříliš složitá, dvojjazyčná (ČJ a NJ), vlastní *doc formuláře programu (žádost/návrh projektu; rozpočet – ubytování, stravné, doprava; vyúčtování)

Doba trvání dotačního procesu: od podání žádosti ke schválení ca 3 měsíce (realizace projektu nutná během 1 kalendářního roku), dotace hrazena předem, ke konci roku probíhá vyúčtování

Podobné dotační programy: ERASMUS, mobilitní programy