Mezinárodní visegrádský fond (International Visegrad Fund)

 Fond je mezinárodní organizací poskytující financování, která byla zřízena vládami 4 států – České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Podporuje regionální spolupráci, ale i spolupráci s dalšími regiony, především Západním  Balkánem a regiony, jež jsou součástí Východního partnerství. Fond poskytuje pomoc ve formě grantů, stipendií a hostování. Podporuje společné (nejen výzkumné) projekty i mobilitu, sdílení znalostí, rozvoj inovací i zapojení občanů.

Rozdělení: Minigranty, Visegradský grant, Visegradský grant+, Strategické granty

Minigranty jsou novinkou v rámci Mezináordního visegradského fondu. Je nutné vybrat si jeden z cílů ze šesti oblastí, nebo si vytvořit svůj vlastní. Cíle nejsou prezentovány jako samostatné tematické kategorie. Udržitelnost a odolnost, dědictví a vzpomínka, zdraví a aktivní životní styl, umění a kultura, demokracie a občané, kompetence a podnikání. Jednou z podmínek je, že každý projekt musí zahrnovat mobilitu mladých lidí (12–30 let) alespoň ze dvou zemí V4, tj. přeshraniční návštěvy. Další podmínky.

Na ZČU nejrozšířenější jsou Visegradské granty. V rámci těchto grantů budou podpořeny budou originální přístupy, které pomáhají pokročit v sedmi hlavních oblastech: Kultura, vzdělávání, inovace, demokratické hodnoty, veřejná politika, životní prostředí a cestovní ruch, sociální rozvoj.

Od prosince 2021 platí nová verze Grantových pokynů - dokument nese několik změn v oblastech způsobilosti, financí a realizace projektů. Dále doporučujeme přečíst si sekci "Často kladené otázky".

Doplňující informace o programech a jejich aktualitách naleznete i na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Své návrhy projektů můžete předkládat prostřednictvím My Visegrad  během období pro podávání žádostí, které začíná 30 dní před uzávěrkou – 1. února, 1. června, 1. října ve 12:00 (v poledne).

ivf obr

V případě potřeby si objednejte konzultaci s jedním z projektových manažerů přímo u poskytovatele. Jakákoli konzultace může proběhnout až 14 dní před uzávěrkou přihlášek.

Podívejte se na video průvodce s užitečnými tipy.