ERASMUS + (ERA+)

Program Erasmus + umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Erasmus+ takto zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.

Žádost je možné podat do těchto akcí programu:

  • Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců
  • Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi
  • Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora rozvoje politik a spolupráce
  • Akce programu Jean Monnet

Žádost se podává výhradně elektronicky, vždy na základě vyhlášené výzvy.

Vyhlašování/výzvy: (přibližně listopad předchozího roku na který je žádáno).