INTERREG VI-B, Program nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE (C-E)

Program Evropské komise pro období 2021 – 2027 podporující nadnárodní spolupráci.

 • VHODNÝ PRO VŠECHNY FAKULTY I SOUČÁSTI (technické i humanitní).
 • Dotační území: 9 států EU (CZE, AUT, POL, HUN, SVK, SLO, HR, částečně DE a IT).
 • Projekty na 30 měsíců, min./max. výše podpory nestavena, doporučená výše 1,2-1,9 mil. EUR/projekt.
 • Princip leadpartnera a zpětného proplacení uhrazených uznatelných nákladů.
 • Výše dotace: 80% z SFEU plus 10% z MMR ČR. Spolufinancování ze zdrojů ZČU ve výši 10%.
 • Žadatelé: veřejné i soukromé instituce (partneři mohou být i podniky)
 • Oficiální úřední jazyk: angličtina
 • Deadline pro podávání žádostí: 1x ročně 

Čtyři programové priority:

 • Priority 1: Cooperating for a smarter central Europe. (digitalizace, big data, aplikovaný výzkum atp.)
 • Priority 2: Cooperating for a greener central Europe.
 • Priority 3: Cooperating for a better connected central Europe
 • Priority 4: Improving governance for cooperation in central Europe

PRAKTICKÉ INFORMACE/TIPY

Využití na ZČU: Velký potenciál co do možností a finančních prostředků, doposud bohužel málo využívaný (pouze 3 zrealizované projekty).

Průměrná výše dotace: rozpočty ZČU v předchozích 3 projektech od 140.000 EUR do ca 440.000 EUR.

Administrativní náročnost: online systém JEMS, administrace v AJ, půlroční monitorovací období

Doba trvání dotačního procesu: od podání žádosti ke schválení ca 10 měsíců, následně nutno vyčkat na další dokumenty (dotační smlouvy), obdržení dotace díky principu leadpartnerství ca za rok od podání monitorovací zprávy a soupisky výdajů

Podobné dotační programy: INTERREG ČESKO – BAVORSKO 2021-2027, INTERREG ČESKO – SASKO 2021-2027, ČBVA/BTHA, ČNFB