INTERREG VI-B, Program nadnárodní spolupráce DANUBE (DANUBE)

Program Evropské komise pro období 2021 – 2027 podporující nadnárodní spolupráci.

 • VHODNÝ PRO VŠECHNY FAKULTY I SOUČÁSTI (technické i humanitní).
 • Dotační území: 14 států EU (CZE, AUT, částečně DE, POL, HUN, SVK, SLO, HR, BUL, RUM, Černá Hora, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Ukrajina).
 • Projekty na 30 měsíců, doporučená výše rozpočtu max. 2,5 mil. EUR/projekt.
 • Princip leadpartnera a zpětného proplacení uhrazených uznatelných nákladů.
 • Výše dotace: 80% z SFEU plus 10% z MMR ČR. Spolufinancování ze zdrojů ZČU ve výši 10%.
 • Žadatelé: veřejné i soukromé instituce (partneři mohou být i podniky)
 • Oficiální úřední jazyk: angličtina
 • Výzva pro podávání žádostí: 1x ročně (nejbližší bude vyhlášena v 09/2023 (ODHAD z MMR), deadline ca za 7-8 týdnů od vyhlášení výzvy)

Čtyři programové priority:

 • 1-A Smarter Danube Region (posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění vyspělých technologií, rozvoj dovedností pro smart specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání; Více zde a zde)
 • 2-A Greener a Low Carbon Danube Region (Více zde a zde).
 • 3-A More social a Inclusive Danube Region
 • 4-A Better Cooperation Governance

PRAKTICKÉ INFORMACE/TIPY

Využití na ZČU: Velký potenciál co do možností a finančních prostředků, doposud bohužel málo využívaný (pouze 2 zrealizované projekty).

Průměrná výše dotace: rozpočty ZČU v předchozích 3 projektech od 160.000 EUR do ca 280.000 EUR.

Administrativní náročnost: online systém JEMS, administrace v AJ, půlroční monitorovací období

Doba trvání dotačního procesu: 2-krokové schvalování, od podání žádosti ke schválení ca 12 měsíců, následně nutno vyčkat na další dokumenty (dotační smlouvy), obdržení dotace díky principu leadpartnerství ca za rok od podání monitorovací zprávy a soupisky výdajů

Podobné dotační programy: INTERREG CENTRAL EUROPE, ČESKO – BAVORSKO 2021-2027, INTERREG ČESKO – SASKO 2021-2027, ČBVA/BTHA, ČNFB