Interreg - programy přeshraniční spolupráce

INTERREG VI-A, Program přeshraniční spolupráce Česko - Bavorsko (BY-CZ)

Program Evropské komise pro období 2021 – 2027 podporující bilaterální česko-bavorskou kooperaci.

 • VHODNÝ PRO VŠECHNY FAKULTY I SOUČÁSTI (technické i humanitní).
 • Dotační území: Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj, v SRN je to příhraniční část Bavorska.
 • Projekty obvykle tříleté, min. rozpočet 30.000 EUR, max. nestanoven (nejčastěji do 1 mil. EUR).
 • Princip leadpartnera a zpětného proplacení uhrazených uznatelných nákladů.
 • Výše dotace: 80% z SFEU plus 10% z MMR ČR. Spolufinancování ze zdrojů ZČU ve výši 10%.
 • Žadatelé: podle investiční priority, v zásadě veřejné i soukromé instituce kromě firem/MSP (partnerem s rozpočtem nemůže být firma nebo podnik).
 • Oficiální úřední jazyk: čeština a němčina (duální žádosti i monitoring).
 • Deadline pro podávání žádostí: 2x ročně (obvykle leden a srpen).

Čtyři investiční priority:

 • Priorita 1: Přeshraniční výzkum.
 • Priorita 2: Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí.
 • Priorita 3: Vzdělávání.
 • Priorita 4: Kultura a udržitelný cestovní ruch.

PRAKTICKÉ INFORMACE/TIPY

Využití na ZČU: Jeden z nejúspěšnějších mezinárodních programů na ZČU. V 1.vlně (schvalována v 04/2023) schváleno 5 projektů z 10 podaných. V předchozím programovém období 2016-2022 zrealizováno 43 projektů v celkové hodnotě ca 30,3 mil. EUR (ca 750 mil. Kč).

Průměrná výše dotace: Průměrná hodnota schváleného projektu ca 800.000 EUR (z toho rozpočty ZČU ca 360.000 EUR). V předchozím období rozpočty ZČU v průměru ca 230.000 EUR/projekt.

Administrativní náročnost: vlastní online systém JEMS, dvojjazyčná administrace (ČJ a NJ)

Doba trvání dotačního procesu: od podání žádosti ke schválení ca 4 měsíce, následné dokumenty (dotační smlouvy) za ca 3 měsíce, obdržení dotace ca za rok od podání monitorovací zprávy.

Podobné dotační programy: INTERREG ČESKO – SASKO, INTERREG CENTRAL EUROPE, ČBVA/BTHA, ČNFB

 

INTERREG VI-A, Program přeshraniční spolupráce Česko - Sasko (SN-CZ)

Program Evropské komise pro období 2021 – 2027 podporující bilaterální česko-bavorskou kooperaci.

 • VHODNÝ PRO VŠECHNY FAKULTY I SOUČÁSTI (technické i humanitní).
 • Dotační území: Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj, v SRN příhraniční část Saska. Důležitý je přínos projektu pro příhraniční oblast, pak může být žadatel i z oblasti mimo dotační území.
 • Projekty obvykle tříleté, min. rozpočet 30.000 EUR, max. nestanoven.
 • Princip leadpartnera a zpětného proplacení uhrazených uznatelných nákladů.
 • Výše dotace: 80% z SFEU plus 10% z MMR ČR. Spolufinancování ze zdrojů ZČU ve výši 10%.
 • Žadatelé: podle investiční priority, v zásadě veřejné i soukromé instituce včetně firem a MSP
 • Oficiální úřední jazyk: čeština a němčina (duální žádosti i monitoring).
 • Deadline pro podávání žádostí: zpravidla 2x ročně (obvykle únor a červenec).

 

Čtyři investiční priority:

 • Priorita 1: Inovace a konkurenceschopnost.
 • Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost.
 • Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch.
 • Priorita 4: Spolupráce a posílení důvěry.

PRAKTICKÉ INFORMACE/TIPY

Využití na ZČU: méně využívaný kvůli poloze mimo dotační území, doposud pouze 3 projekty.

Průměrná výše dotace: rozpočty ZČU v předchozím období průměr ca 160.000 EUR/projekt.

Administrativní náročnost: vlastní formuláře, nemá JEMS, dvojjazyčná administrace (ČJ a NJ)

Doba trvání dotačního procesu: od podání žádosti ke schválení ca 5 měsíců, následné dokumenty (dotační smlouvy) za ca 3 měsíce, obdržení dotace ca za rok od podání monitorovací zprávy.

Podobné dotační programy: INTERREG ČESKO – BAVORSKO 2021-2027, INTERREG CENTRAL EUROPE, ČBVA/BTHA, ČNFB