Kreativní Evropa

Cílem programu je podporovat evropské kulturní a kreativní sektory. Kontaktním místem v ČR je Kancelář Kreativní Evropa, která se skládá z kanceláře pro dílčí program MEDIA a z kanceláře pro dílčí program KULTURA, jejíž součástí je i Sekce pro kulturní dědictví programu Kultura.

Více informací naleznete na https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/.