LIFE – program na ochranu životního prostředí a klimatu

Cílem programu je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. Nové programové období 2021-2027  se dělí na dvě oblasti a čtyři podprogramy: 

1) oblast "Životní prostředí", která zahrnuje:

  • podprogram "Příroda a biologická rozmanitost";
  • podprogram "Oběhové hospodářství a kvalita života";

2) oblast "Opatření v oblasti klimatu", která zahrnuje:

  • podprogram "Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně";
  • podprogram "Přechod na čistou energii". 

Program LIFE slouží i k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii, klade se důraz na udržitelnost/replikaci a uplatnění výsledků tak, aby měly Evropský dopad. 

Kontaktním místem v ČR je Ministerstvo životního prostředí. 

LIFE Programme