Grantová agentura České republiky – GA ČR

 

Grantová agentura ČR je státní institucí podporující základní výzkum napříč všemi vědními obory, a to výhradně z veřejných prostředků. Svoji činnost zahájila v roce 1993. Každoročně podporuje v rámci vyhlášených programů na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Financuje, podporuje a rozšiřuje rovněž mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).

Skupiny grantových projektů:

GA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci následujících skupin grantových projektů.

  • Standardní projekty
  • JUNIOR STAR
  • Mezinárodní - LA
  • Mezinárodní - bilaterální
  • POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING
  • POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING
  • Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO

Vyhlašování/výzvy: 

1x ročně, zpravidla v únoru; projekty na principu mezinárodní spolupráce jsou vyhlašovány nepravidelně v průběhu celého roku (https://gacr.cz/aktualni-vyzvy/)