Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích

Hlavním cílem programu je zvyšovat kvalitu a odbornost vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v rozvojových zemích a tím přispět k jejich udržitelnému ekonomickému a sociálnímu rozvoji a k bezpečnostní a migrační stabilizaci. Současně program přispívá k posilování odborných kapacit i v České republice a prostřednictvím zapojení českých vysokých škol do zahraniční rozvojové spolupráce také k posilování bilaterálních vztahů České republiky s prioritními a specifickými zeměmi ZRS ČR. Aktivity podpořené v rámci Programu zahrnují zejména odborné výměny pedagogů z českých a partnerských veřejných vysokých škol, realizaci společných pedagogických aktivit v rámci meziuniverzitní spolupráce, realizaci specializovaných krátkodobých studijních pobytů učitelů i studentů z rozvojových zemí na českých veřejných vysokých školách, včetně předávání českého know-how v oblasti managementu vysokého školství či v odborné publikační činnosti, apod. Součástí programu je také podpora navazování nových vztahů mezi českými veřejnými vysokými školami a veřejnými vysokými školami v rozvojových zemích.

Geografické zaměření Programu je vymezeno v souladu se Strategií zahraniční rozvojové spolupráce 2018-2030 takto:

  • Prioritní země dvoustranné ZRS ČR: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie
  • Specifická země ZRS ČR: Ukrajina

Vyhlašování/výzvy: 1x ročně na webu mzv.cz

Česko-polské fórum

Základním posláním Česko-polského fóra je podpora rozvoje stávajících a vzniku nových společných iniciativ nevládních subjektů obou zemí. Fórum navazuje na spolupráci nezávislých skupin v období nesvobody před rokem 1989, jejímž vyvrcholením byla činnost Polsko-Česko-Slovenské Solidarity. V rámci fóra se podporují projekty nevládních organizací, obcí, krajů, škol, výzkumných institucí a dalších subjektů. Ministerstva zahraničí obou zemí se tak snaží stimulovat další rozvoj a prohlubování česko-polských vztahů. Projekty schvalují jednou ročně programové rady Česko-polského a Polsko-českého fóra při zasedání v Praze a ve Varšavě.

Vyhlašování/výzvy: průběžně na webu mzv.cz