Fondy rozvoje sdružení CESNET, (CESNET, z.s.p.o.)

CESNET je sdružení vysokých škol a Akademie věd  České republiky, které provozuje a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání zahrnující počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště, prostředí pro spolupráci a nabízející širokou škálu služeb.

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlašuje podle čl. B, odst. 2 Řádu hospodaření Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o. výběrová řízení na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení.

Finanční prostředky na řešení rozvojových projektů pro rok 2023 lze poskytnout v těchto tematických okruzích: 

Oblast I.

Název: Podpora výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení.

Tematické okruhy:

  • Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
  • Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET

V tematických okruzích A i B se připouští i financování vzdělávacích kurzů (účast doložena certifikátem) souvisejících s řešenou oblastí.

Věcný záměr a technická realizovatelnost projektu je doporučeno projednat s příslušným oddělením sdružení CESNET minimálně 5 dní před termínem podáním projektu. V takovém případě k projektu přiložte vyjádření vedoucího pracoviště nebo jeho zástupce.

Projekty jsou určeny především pro Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV).

Vyhlašování/výzvy: 2x ročně

Důležité informace: návrh projektu se vyplňuje na formuláři, který je zveřejněný při vyhlášení výběrového řízení.