ps

Provoz a služby

ps.zcu.cz

Základní informace

Pracoviště PS zabezpečuje provoz, údržbu a opravy objektů a provozních prostor ZČU a další související služby.

Pracoviště PS dále zajišťuje:

 • úklid, ochranu a ostrahu budov a majetku (vyjma vrátní služby v budovách užívaných Správou kolejí a menz)
 • nákup a prodej nemovitého majetku, náhradních dílů a prostředků pro provoz budov a zařízení
 • administraci veřejných zakázek v DNS
 • odpadové hospodářství
 • provoz bytového fondu a ubytoven ZČU
 • pronájem movitého a nemovitého majetku
 • plánování a realizaci investic
 • provoz energetických zařízení a podatelen
 • poskytování dopravních služeb pro pracoviště ZČU
 • provoz a údržbu audiovizuální techniky
 • agendu v oblasti ekologie a odpadového hospodářství
 • ubytovací a stravovací služby pro studenty, zaměstnance a veřejnost ve školicím a ubytovacím zařízením ZČU