Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Kancelář rektora a kvestora
Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň

Kvestor: Ing. Petr Beneš