Kulturka - klubovna a co-working

Univerzitní prostor Kulturka se nachází v centru Plzně a zahrnuje studentskou klubovnu a univerzitní coworking. Obě zázemí využívají zájemci k pořádání formálních i neformálních akcí, např. k inspirativním setkání, kurzům, přednáškám či pracovním poradám. 

Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Kulturka
Sedláčkova 216/19
301 00  Plzeň

https://www.facebook.com/kulturkazcu/