ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Informační a poradenské centrum je řešitelem několika modulů realizovaných v rámci ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni.

Klíčová aktivity A6 Zlepšení poradenských a asistenčních služeb

Modul 29: Rozvoj a inovace poradenských služeb

Cílem projektu je rozšíření stávajících poradenských služeb a zajištění nových kvalitních poradenských služeb pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, z etnických minorit a socio-ekonomicky znevýhodněné  s cílem snižování studijní neúspěšnosti:

 • rozšíření stávajících poradenských služeb (psychologická a speciálně-pedagogická poradna, právní poradna)
  vytvoření nových poradenských služeb (poradna pro zahraniční studenty)
 • rozšíření stávajících podpůrných služeb (přepisovatelské a korekční služby, asistenční služby, digitální knihovna,
 • doučování českého a anglického jazyka atd.)
 • rozšíření nabídky diagnostických služeb
 • rozšíření nabídky kurzů zdravotní tělesné výchovy
 • vytvoření systému mentoringu na jednotlivých fakultách
 • vytvoření systému hodnocení kvality poradenských služeb
 • nabídka a realizace krátkodobých zahraničních mobilit
 • vytvoření a nabídka vzdělávacích kurzů pro akademické pracovníky

Modul 30: Zvyšování kompetencí pracovníků působících v oblasti poradenství