kr

Kancelář rektora

Základní informace

Kancelář rektora provádí sekretariátní práce pro rektora, zajišťuje organizační a protokolární servis a eviduje vnitřní normy vydávané rektorem. Kromě toho například organizačně zabezpečuje jednání Správní rady ZČUslavnostní zasedání Vědecké rady ZČU, připravuje materiály pro jednání Akademického senátu ZČU a kolegia rektora a koordinuje spolupráci univerzity se studentskými organizacemi.