kr

Kancelář rektora

Základní informace

Kancelář rektora provádí agendu rektora, zajišťuje organizační a protokolární servis a eviduje vnitřní normy vydávané rektorem. Rovněž organizačně zajišťuje jednání orgánů, grémií a poradních sborů rektora a zabezpečuje zasedání Správní rady ZČU.