Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání

  • koordinuje aktivity a projekty ZČU v oblasti celoživotního vzdělávání, elearningu a popularizace vědy
  • zajišťuje hodnocení kvality programů celoživotního vzdělávání
  • ve spolupráci se součástmi ZČU vytváří a propaguje celouniverzitní nabídku v oblasti celoživotního vzdělávání
  • zajišťuje organizační, metodickou a technickou podporu pro e-learning včetně realizace kurzů týkajících se metodiky tvorby elektronických studijních opor a trendů v e-learningu

Zaměstnanci