czv

Odbor celoživotního
a distančního vzdělávání

Základní informace

Odbor celoživotního a distančního vzdělávání

Odbor celoživotního a distančního vzdělávání má na starosti administraci Rady celoživotního vzdělávání ZČU. Jeho působnost je vymezena v Řádu celoživotního vzdělávání ZČU.

Koordinuje aktivity a projekty ZČU v oblasti celoživotního vzdělávání, e-learningu a popularizace vědy, navrhuje možné formy modernizace výuky a vzdělávací činnosti na ZČU a koncepci jejího rozvoje, zajišťuje hodnocení kvality programů celoživotního vzdělávání, podporu pro e-leaming včetně realizace kurzů týkajících se metodiky tvorby elektronických studijních opor a trendů v e-leamingu, organizačně zajišťuje činnosti Rady celoživotního vzdělávání, vede evidenci vydaných osvědčení a vytváří a realizuje kurzy vzdělávání zaměstnanců ZČU. 

V rámci Odboru celoživotního a distančního vzdělávání působí oddělení celoživotního a distančního vzdělávání, které se zaměřuje na pořádání kurzů a školení pro zaměstnance a na podporu v oblasti distančního vzdělávání.