czv

Celoživotní vzdělávání

Základní informace

Celoživotní vzdělávání

Odbor celoživotního vzdělávání má na starosti administraci Rady celoživotního vzdělávání ZČU. Jeho působnost je vymezena v Řádu celoživotního vzdělávání ZČU. V rámci Odboru celoživotního vzdělávání působí oddělení Univerzita třetího věku.

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání pro zájemce ve starobním či plném invalidním důchodu. Zahrnuje přednášky, semináře, exkurze i letní školu v široké škále témat od historie přes astronomii, strojírenství a techniku, literaturu až po moderní technologie. Výuka probíhá nejen v Plzni, ale i v dalších městech Plzeňského a Karlovarského kraje.