czv

Celoživotní vzdělávání

Základní informace

Odbor celoživotní vzdělávání

Odbor celoživotního vzdělávání má na starosti administraci Rady celoživotního vzdělávání ZČU. Jeho působnost je vymezena v Řádu celoživotního vzdělávání ZČU.

V rámci Odboru celoživotního vzdělávání působí oddělení celoživotního a distančního vzdělávání, které se zaměřuje na pořádání kurzů a školení pro zaměstnance a na podporu v oblasti distančního vzdělávání.

Součástí odboru je také Univerzita třetího věku - program neprofesního celoživotního vzdělávání pro zájemce ve starobním či plném invalidním důchodu, který zahrnuje přednášky, semináře, exkurze i letní školu v široké škále témat nejen v Plzni, ale i v dalších městech Plzeňského a Karlovarského kraje.