ok

   Odbor kvalita   

kvalita.zcu.cz

Základní informace

Odbor Kvalita

  • odpovídá za vytváření a fungování systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností ZČU
  • vytváří strukturu a principy komplexního systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a související činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností ZČU
  • koordinuje realizaci komplexního systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
  • vyhodnocuje výsledky externího hodnocení kvality
  • zveřejňuje informace o výsledcích vnitřního hodnocení kvality
  • provádí analytickou činnost a poskytuje metodickou pomoc v oblasti zajišťování kvality
  • zajišťuje mapování procesů a obsahovou správu procesního portálu ZČU.