ok

   Odbor kvalita   

kvalita.zcu.cz

Základní informace

Činnosti odboru Kvalita:

 • odpovídá za vytváření a zlepšování systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností ZČU
 • zpracovává strukturu a principy komplexního systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností ZČU
 • koordinuje realizaci komplexního systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
 • vyhodnocuje výsledky externího hodnocení kvality
 • zveřejňuje informace o výsledcích vnitřního hodnocení kvality
 • koordinuje a provádí analytickou činnost, podílí se na nastavení způsobů a zjišťování zpětné vazby od relevantních zainteresovaných stran
 • poskytuje metodickou pomoc v oblasti zajišťování a hodnocení kvality
 • zajišťuje administrativní a metodickou podporu pro tvorbu, řízení a vyhodnocování procesů
 • zajišťuje agendu pro integrovaný systém řízení rizik
 • posuzuje, konzultuje, dává doporučení a vyřizuje záležitosti se zvýšeným rizikovým faktorem svěřené mu vedením ZČU
 • koordinuje činnosti v rámci systému pro udržení titulu HR Award
 • vytváří politiku genderové rovnosti a plán její implementace, zajišťuje metodickou podporu v této oblasti

Dalši informace na webu kvalita.zcu.cz.