ok

   Odbor kvality   

kvalita.zcu.cz

Základní informace

Činnosti Odboru kvality:

  • podílí se na vytváření a zlepšování systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností ZČU,
  • zpracovává strukturu a principy komplexního systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností ZČU
  • koordinuje realizaci komplexního systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality,
  • vyhodnocuje výsledky externího hodnocení kvality,
  • zveřejňuje informace o výsledcích vnitřního hodnocení kvality,
  • koordinuje a provádí analytickou činnost, podílí se na nastavení způsobů a zjišťování zpětné vazby od relevantních zainteresovaných stran,
  • poskytuje metodickou pomoc v oblasti zajišťování a hodnocení kvality,
  • zajišťuje administrativní a metodickou podporu pro tvorbu, řízení a vyhodnocování procesů,
  • zajišťuje agendu pro systém řízení rizik.

Dalši informace na webu kvalita.zcu.cz.