ok

   Odbor kvalita   

kvalita.zcu.cz

Základní informace

Odbor Kvalita se člení na oddělení hodnocení kvality, oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců a oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání.