Studentský inkubátor

Je univerzitní pracoviště zaměřující se na rozšiřování praktických znalostí studentů v oblasti IT. Je součástí CIVu, připravuje studenty na budoucí profese a zjednodušuje jim start na pracovním trhu.

Student v inkubátoru získá základní znalosti daného IT oboru a může se poté zapojit do projektů na CIVu nebo dalších součástí univerzity jako brigádník na částečný úvazek při studiu. Studentský inkubátor je také příležitostí poznat studenty mající podobné zájmy a koníčky.