civ

Centrum informatizace a výpočetní techniky

O pracovišti

Centrum informatizace a výpočetní techniky zavádí, provozuje a rozvíjí informační technologie zejména pro Západočeskou univerzitu v Plzni.

Poskytuje služby s tím spojené pro potřeby pracovišť ZČU se zaměřením na oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné, studijní, řídící a správní činnosti.