Program na podporu rozvoje vzdělávacích aktivit 2023

Základní informace

Program na podporu rozvoje vzdělávacích aktivit je určen pro akademické pracovníky Západočeské univerzity a v souladu s Plánem realizace strategického záměru je dán vyhlášením soutěže. Cílem je hospodárné, účelné a efektivní využití uvedené části příspěvku.

Navrhovatel projektu musí být seznámen s pokynem prorektora č. 7P/2021.

Návrhy projektů pro rok 2023 lze podávat nejpozději do 27. ledna 2023 do 12:00 hod. na ISZČU. 

 Harmonogram

od

do

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání
návrhu projektu)

1. 12. 2022

27. 1. 2023
do 12:00 h

Hodnotící lhůta pro komisi pro hodnocení projektů soutěže

15. 2. 2023

15. 3. 2023

Hodnotící lhůta pro PR-P

16. 3. 2023

25. 3.2023

Zveřejnění údajů o podporovaných projektech a užití podpory v roce 2023

 

31. 3. 2023

Řešení projektů v roce 2023

1. 4. 2023

31. 12. 2023

Podání žádosti o podstatnou změnu

 

15. 11. 2023

Podání závěrečné zprávy za rok 2023

15. 11. 2023

19. 1. 2024
do 12:00 h

Komise

Předsedkyně:

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D. - prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost

 

Členové:

doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.  - Fakulta aplikovaných věd

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.  - Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. - Fakulta ekonomická

doc. Ing. Roman Pechánek, Ph.D.  - Fakulta elektrotechnická

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. - Fakulta filozofická

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.  - Fakulta pedagogická

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.   - Fakulta právnická

doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.   - Fakulta strojní

Ph.Dr. Denis Mainz, Ph.D.   - Fakulta zdravotnických studií

Ing. David Lávička, Ph.D.  - Nové technologie – výzkumné centrum

Mgr. Václav Trejbal, Ph.D.  - Ústav jazykové přípravy