PROGRAM NA PODPORU ROZVOJE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 2024

Základní informace

Program na podporu rozvoje vzdělávacích aktivit je určen pro akademické pracovníky Západočeské univerzity a v souladu s Plánem realizace strategického záměru je dán vyhlášením soutěže.

Cílem je hospodárné, účelné a efektivní využití uvedené části příspěvku.

Navrhovatel projektu musí být seznámen se směrnicí rektora č. 7P/2021 a aktuálním vyhlášením soutěže.

 

Podání projektu

Návrhy projektů pro rok 2024 lze podávat nejpozději do 26. ledna 2024 do 12:00 hod. na ISZČU

 

Harmonogram

    od

     do

Soutěžní lhůta (lhůta pro podání návrhu projektu)

1.12.2023

26.1.2024
do 12:00 h

Hodnotící lhůta pro komisi pro hodnocení projektů soutěže

15.2.2024

15.3.2024

Hodnotící lhůta pro PR-P

16.3.2024

27.3.2024

Zveřejnění údajů o podporovaných projektech a užití podpory v roce 2024

 

29.3.2024

Řešení projektů v roce 2024

1.4.2024

31.12.2024

Podání žádosti o podstatnou změnu

 

15. 11.2024

Podání závěrečné zprávy za rok 2024

15.11.2024

17.1.2025
do 12:00 h

 

KOMISE

Předseda komise:

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.  -  prorektor pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujících

 

Členové:

doc. Ing. Libor Váša, Ph.D. - Fakulta aplikovaných věd

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. - Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.  - Fakulta ekonomická

doc. Ing. Roman Pechánek, Ph.D. - Fakulta elektrotechnická

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. - Fakulta filozofická

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. - Fakulta pedagogická

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. - Fakulta právnická

doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D. - Fakulta strojní

Ph.Dr. Denis Mainz, Ph.D. - Fakulta zdravotnických studií

Ing. David Lávička, Ph.D.- Nové technologie – výzkumné centrum

Mgr. Václav Trejbal, Ph.D. Ústav jazykové přípravy