GA ČR

GA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci mezinárodní spolupráce u následujících skupin projektů.

 • Mezinárodní LA - hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“
 • Mezinárodní - bilaterární

Základní informace o těchto prohramech naleznete na webu GA ČR .

TA ČR

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Vyhlašované mezinárodní výzvy a partnerství:

 • Program DELTA 2
 • Partnerství pro biodiverzitu
 • ERA-MIN
 • CHIST-ERA                                      
 • M-ERA.NET
 • QuantERA
 • Clean Energy Transition (CET)
 • Driving Urban Transitions (DUT)
 • Water4All

Více informací o těchto programech naleznete v Dotačních příležitostech pod agenturou TA ČR.

MŠMT

 • Mobility
 • Česko-Japonská spolupráce
 • Inter excellence

Více informací o těchto programech naleznete v Dotačních příležitostech pod MŠMT.