Oddělení administrace projektů

Oddělení zajišťuje administraci projektů řešených na ZČU. Poskytuje podporu řešitelům projektů, získává informace o možnosti získání projektů a předává je součástem ZČU. 

  • spravuje evidenci projektů a projektové dokumentace
  • vyhledává, zveřejňuje a upozorňuje na příležitosti získání projektu
  • zajišťuje kontrolu formálních náležitostí projektu před jeho podáním
  • poskytuje řešiteli a spoluřešiteli metodickou pomoc při přípravě a realizaci projektů
  • žádá po přijetí projektu Ekonomický odbor (EO) o přidělení zakázkového čísla a v případech vyžadovaných poskytovatelem též o zřízení samostatného bankovního účtu;  informaci o přidělení zakázkového čísla a případně též samostatného bankovního účtu oznamuje řešiteli nebo spoluřešiteli a tajemníkovi příslušné součásti
  • zprostředkovává komunikaci s poskytovatelem
  • provádí monitoring projektů

Kompetence zaměstnanců oddělení