Oddělení administrace projektů

  • vyhledává, zveřejňuje a upozorňuje na příležitosti získání projektů
  • analyzuje dotační příležitosti v oblasti programů národní a mezinárodní spolupráce
  • poskytuje administrativní a metodickou podporu při přípravě, realizaci a ukončování projektů
  • zprostředkovává komunikaci s poskytovateli a odbornými útvary univerzity
  • koordinuje veřejnosprávní kontroly na místě prováděné kontrolními subjekty
  • spravuje evidenci projektů a projektové dokumentace
  • provádí monitoring a reporting přijatých projektů

Kompetence zaměstnanců oddělení