Oddělení řízení celouniverzitních projektů

  • vyhledává a identifikuje relevantní dotační příležitosti pro celouniverzitní projekty,
  • řídí a koordinuje přípravu celouniverzitních projektů, řídí a realizuje celouniverzitní projekty, včetně případné udržitelnosti,
  • vede dokumentaci celouniverzitních projektů, není-li uložena u odborných útvarů.

Kompetence zaměstnanců oddělení