Oddělení řízení celouniverzitních projektů

  • vyhledává a identifikuje dotační příležitosti pro celouniverzitní projekty
  • zajišťuje a koordinuje přípravu projektů celouniverzitního či strategického významu
  • zodpovídá za projektové a finanční řízení celouniverzitních projektů, včetně případné udržitelnosti
  • zpracovává metodické materiály pro přípravu a realizaci celouniverzitních projektů
  • v rámci řízení celouniverzitních projektů zajišťuje komunikaci s odbornými útvary a poskytovateli
  • řídí rizika týkající se celouniverzitních projektů a informuje vedení univerzity
  • vede dokumentaci celouniverzitních projektů, není-li uložena u odborných útvarů

Kompetence zaměstnanců oddělení