Kontakt

Západočeská univerzita v Plzni
Útvar prorektora pro vnější vztahy a komunikaci
Univerzitní 2732/8
301 00  Plzeň

Prorektor pro vnější vztahy a komunikaci: prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Zaměstnanci